Kurumsal

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi

Risk yönetiminin amacı tüm tehlikeleri ortadan kaldırmak değil, ön görülen riskleri minimum seviyesine çekip risklerle fırsatlar arasında köprü oluşturmaktır. 

Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmaları için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi ve riskleri azaltma gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin denetimi gerekir. Bu çalışmalar şirketin tüm ögeleri tarafından benimsenerek çalıştırılması için gerekli olan sistemdir.

Epsilon Kurumsal Çözümler, kurumsal risk yönetimi altyapısının kurulması ve uygulamaya alınması hizmetlerini sunar.