Kurumsal

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

Epsilon Kurumsal Çözümler, iş süreçlerinizi gözden geçirip kaynak yükünü azaltmak için işinizi yeniden yapılandırır. Tarafsız ve çok yönlü bir bakış açısı ile strateji değişikliği yapmanız için sektöre farklı açıdan bakmanızı sağlar. Uygulanan stratejik planlama, işletmenin rekabet ortamına ayak uydurması ve fırsatları avantaja çevirmesi açısından dinamik bir süreçtir.

Şirketler niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şekilde hareket etmelidir. Şirketlerin var olma amacından sonra hedefleri belirlenmelidir. Stratejik plan ise bu hedeflere nasıl ulaşılacağını ve hangi sonuçları getireceğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır. 

Stratejik planlamada rakip analizleri, pazar analizleri, faaliyet modelleri incelenip stratejik analiz çalışmaları yapıyoruz.